Turnovskovakci.cz Aktuality | Zápisník | Kultura | Sport | Fotoreportáže | Videoreportáže | Společenská kronika | Obce, školy...
iTurnovsko.cz Katalog firem | Regionální inzerce | Seznam měst a obcí | Instituce, úřady, sdružení
Turnovskovakci.cz - zima, namesti - panorama
 


n201407291418_oso_62_014_paldaVe dnech od 21. do 25. července pokračoval česko-saský projekt „Společná cesta k přírodním vědám“ (číslo projektu 100127305), který je podpořen z fondů Evropské unie. Jednalo se o jednu z posledních akcí na české straně - společný přírodovědecký kemp v Rovensku pod Troskami v rekreačním středisku Palda. Během společného soustředění děti navštívily libereckou iQLANDII, kde pro ně bylo připraveno promítaní v planetáriu. Film s názvem „Úsvit kosmického věku“ byl v kvalitě 3D a pojednával o významných událostech v kosmonautice, od vypuštění prvního živého tvora do vesmíru psa Lajky přes dobývání Měsíce až po soukromé lety do vesmíru.
Vydáno: 29. 07. 2014 | 1160 přečtení | Počet komentářů: 4

n201407090954_oso_57_014_karloviceO prvním červencovém víkendu si obec Karlovice, resp. její obyvatelé, rodáci a přátelé připomněli kulaté půltisící výročí. Karlovice, Roudný, Svatoňovice, Přáslavice, Sedmihorky a Radvánovice tvoří dnes jeden celek, obec, která může být pro ostatní vzorem. Fungující obchody s potravinami, restaurace, ubytovací zařízení, autokemp, lázně (byť nyní zavřené), kvalitní sportoviště se zázemím, penzion pro seniory i startovací byty pro mladé. Obec leží v ideální poloze v Českém ráji, je již dlouhá desetiletí vyhledávanou destinací, měla i velké štěstí, když na ni nezapomněl zdejší rodák, největší český polistopadový mecenáš Bohuslav Jan Horáček, který se zde narodil, a který na ni pamatoval v emigraci a poté hlavně po listopadu 1989. I on výrazně pomohl současnému rozkvětu stejně jako místní podnikatelé či samotní obyvatelé. Nemá smysl psát o superlativech či stinných stránkách (hlavně mezinárodní silnice I/35, někdy až moc turistů ad.), nejlépe, když se sem podíváme sami.
Vydáno: 09. 07. 2014 | 1442 přečtení | Počet komentářů: 2

n201407031656_zap_223_2014_cssaskoVe dnech 17. a 18. června se uskutečnila v Turnově čtvrtá a zároveň poslední společná přírodovědecká dílna v rámci projektu „Společná cesta k přírodním vědám“ financovaného z Evropské unie. Účastnily se jí děti ze ZŠ 28. října a školy v Ottendorfu. Během těchto dvou dnů žáci prošli přírodovědeckými dílnami, kde si vyzkoušeli ruční i strojové broušení drahých kamenů. Zúčastnili se dvou pokusů tzv. „hadi na stole“ a „sopečný kráter“ -  v obou pokusech šlo o chemické reakce. Strojové broušení si vyzkoušeli na SUPŠ a VOŠ v Turnově, kde absolvovali i prohlídku této školy s odborným výkladem k vystaveným uměleckým dílům. Dále si vyzkoušeli výrobu papírových raket, slunečních hodin a pozorovali lom světla.
Vydáno: 03. 07. 2014 | 977 přečtení | Počet komentářů: 1

n201406271532_oso_56_014_szsStřední zdravotnická škola v Turnově má také domov mládeže. V něm žáci nejen bydlí, ale konají se tam i zajímavé akce. Jednou z nich je spolupráce s Domovem důchodců Pohoda v oblasti dobrovolnictví. Celkem 13 dívek a chlapců navštěvuje na základě uzavřené smlouvy se Zdravotně sociálními službami Turnov pravidelně Domov důchodců. Začleňují se do každodenního života seniorů a nabízejí část svého volného odpoledne klientům. Samozřejmě bez nároku na finanční odměnu.
Vydáno: 27. 06. 2014 | 1252 přečtení | Počet komentářů: 7

n201402041114_oso_10_014_vctPo dva školní roky docházela každý týden lektorka Vzdělávacího centra v Turnově na místní základní školy a pracovala se žáky tzv. Feuersteinovou metodou instrumentálního obohacení. Letos byla touto lektorkou Mgr. Michaela Žáková, která vám představí podstatu uvedené metody i konkrétní zkušenosti z praxe.

Vydáno: 26. 06. 2014 | 981 přečtení | Počet komentářů: 1

n201406250951_oso_49_014_tatobityCelkem 468 obyvatel přímo v Tatobitech a 99 na Žlábku. A pro ně a pro jejich příbuzné a známé třídenní program jako připomínka pětistého výročí obce. A připomínka důstojná! „Akci jsme začali připravovat již před Vánoci, každý z patnácti zastupitelů dostal nějaký úkol, oblast, za kterou byl odpovědný. Sjezd rodáků s takto rozsáhlým programem přece jen neděláme každý den, tak jsme si práci rozdělili. Odměnou je nám radost a spokojenost občanů i těch, kteří se do obce, kde mají své kořeny, přijeli podívat,“ rekapituluje starostka Lenka Malá. Nejvzdálenější účastníci přijeli z Rakouska, další pod Kozákov dorazili z různých koutů Čech a Moravy. Už více než 250 lidí na pátečním divadelním představení v podání místních ochotníků dalo tušit, že připravený kulturní program nezájmem lidí trpět nebude.
Vydáno: 25. 06. 2014 | 1178 přečtení | Počet komentářů: 2

n201406241141_oso_48_014_szsPro uspokojivou odpověď na otázku v titulku musíme vysvětlit některé souvislosti a začít trochu zeširoka. Oč se jedná? V červnu 2012 skončil na Střední zdravotnické škole v Turnově úspěšně první projekt „Zvýšení kvality vzdělávání ICT žáků střední zdravotnické školy“. V jeho rámci vznikla moderně vybavená učebna výpočetní techniky. A právě ta se stala prvotním impulzem při sestavování nového projektu. Pracovníci školy v čele s její ředitelkou Mgr. Lenkou Novákovou začali již v průběhu prvního projektu přemýšlet nad tím, jakým způsobem novou učebnu co nejefektivněji využívat po jeho skončení. Současně s těmito úvahami se jevil jako logický požadavek, aby byly případné aktivity realizovány na poli blízkém odbornému zaměření školy, tedy v oblasti zdravotnictví.
Vydáno: 24. 06. 2014 | 1091 přečtení | Počet komentářů: 1

n201406191305_oso_46_014_cspolV neděli 25. května se zavřely dveře autobusu za polskou skupinou dětí a tím se skončil projekt s názvem „Voda jako společný most mezi námi“, který byl podpořen z fondu malých projektů přeshraniční spolupráce Euroregionu Nisa. Jednalo se o projekt mezi turnovskou ZŠ v ulici 28. října a partnerskou školou z polského Jaworu, který byl posledním v plánovacím období 2007 – 2013. Projekt začal v září 2013 na Máchově jezeře. Tradiční týdenní pobyt obou partnerů měl společného jmenovatele, kterým byla voda. Na účastníky čekaly aktivity v podobě výcviku jízdy na kánoích na Máchově jezeře, splutí Ploučnice, adrenalinová jízda na vodních lyžích na vodní nádrži ve Stráži pod Ralskem a spousta doprovodných aktivit například v podobě jízdy na koloběžkách. Mimochodem víte, že polsky se řekne koloběžka „hulajnoga“?
Vydáno: 19. 06. 2014 | 925 přečtení | Počet komentářů: 2

n201406170828_oso_44_014_roveVe středu 11. června byla na náměstí v Rovensku pod Troskami odstartována v současné době největší vodohospodářská stavba v regionu. Městečko pod Troskami se přibližně na rok a půl promění ve staveniště. Jedná se o největší investiční akci, která kdy v Rovensku pod Troskami byla. Po jejím dokončení bude mít město novou čistírnu odpadních vod, dvě čerpací stanice odpadních vod, přes sedm kilometrů nové gravitační splaškové kanalizace a necelý půlkilometr výtlačné splaškové kanalizace. Dojde na výstavbu 420 domovních kanalizačních přípojek a 350 vodovodních přípojek a na rekonstrukci nebo přeložky vodovodních řadů v délce téměř sedmi kilometrů. To vše za 137 mil. Kč bez DPH.
Vydáno: 17. 06. 2014 | 1053 přečtení | Počet komentářů: 2

n201406101803_vakci_114_014_hsObcí, kde sami občané příkladně pečují o drobné památky, je Hrubá Skála. Podle starosty Jana Houšky tady v posledních letech opravili buď svépomocí ze sbírky občanů a za pomoci obecního úřadu řadu drobných památek. „Jsem rád, že památky po předcích nejsou lidem lhostejné. Opravili jsme sochu svatého Jana před pivovarským domem, svatého Prokopa ve skalním městě, kříž v Želejově, zvoničku v Krčkovicích a další,“ rekapituluje starosta. V současné době se pracuje na opravě zvoničky v Bohuslavi. Na počátku května v této obci nově po rekonstrukci vysvětili sochu sv. Jana Nepomuckého. Pomník se nachází stranou hlavní cesty a lidmi byl již takřka zapomenut.
Vydáno: 10. 06. 2014 | 975 přečtení | Počet komentářů: 3

Počet zobrazených článků: 10 (z celkem 422 nalezených)

Copyright © Turnovskovakci.cz | info@turnovskovakci.cz | Design and system TopDesign | System engine by PhpRS
jordans for salejordans for salejordans for salejordans for salejordans for salejordans for salejordans for salejordans for salejordans for salesac longchamp pas chergucci outlet