Turnovskovakci.cz Aktuality | Zápisník | Kultura | Sport | Fotoreportáže | Videoreportáže | Společenská kronika | Obce, školy...
iTurnovsko.cz Katalog firem | Regionální inzerce | Seznam měst a obcí | Instituce, úřady, sdružení
Turnovskovakci.cz - jaro
 


n201407031656_zap_223_2014_cssaskoVe dnech 17. a 18. června se uskutečnila v Turnově čtvrtá a zároveň poslední společná přírodovědecká dílna v rámci projektu „Společná cesta k přírodním vědám“ financovaného z Evropské unie. Účastnily se jí děti ze ZŠ 28. října a školy v Ottendorfu. Během těchto dvou dnů žáci prošli přírodovědeckými dílnami, kde si vyzkoušeli ruční i strojové broušení drahých kamenů. Zúčastnili se dvou pokusů tzv. „hadi na stole“ a „sopečný kráter“ -  v obou pokusech šlo o chemické reakce. Strojové broušení si vyzkoušeli na SUPŠ a VOŠ v Turnově, kde absolvovali i prohlídku této školy s odborným výkladem k vystaveným uměleckým dílům. Dále si vyzkoušeli výrobu papírových raket, slunečních hodin a pozorovali lom světla.
Vydáno: 03. 07. 2014 | 1013 přečtení | Počet komentářů: 1

n201406271532_oso_56_014_szsStřední zdravotnická škola v Turnově má také domov mládeže. V něm žáci nejen bydlí, ale konají se tam i zajímavé akce. Jednou z nich je spolupráce s Domovem důchodců Pohoda v oblasti dobrovolnictví. Celkem 13 dívek a chlapců navštěvuje na základě uzavřené smlouvy se Zdravotně sociálními službami Turnov pravidelně Domov důchodců. Začleňují se do každodenního života seniorů a nabízejí část svého volného odpoledne klientům. Samozřejmě bez nároku na finanční odměnu.
Vydáno: 27. 06. 2014 | 1299 přečtení | Počet komentářů: 7

n201402041114_oso_10_014_vctPo dva školní roky docházela každý týden lektorka Vzdělávacího centra v Turnově na místní základní školy a pracovala se žáky tzv. Feuersteinovou metodou instrumentálního obohacení. Letos byla touto lektorkou Mgr. Michaela Žáková, která vám představí podstatu uvedené metody i konkrétní zkušenosti z praxe.

Vydáno: 26. 06. 2014 | 1009 přečtení | Počet komentářů: 1

n201406250951_oso_49_014_tatobityCelkem 468 obyvatel přímo v Tatobitech a 99 na Žlábku. A pro ně a pro jejich příbuzné a známé třídenní program jako připomínka pětistého výročí obce. A připomínka důstojná! „Akci jsme začali připravovat již před Vánoci, každý z patnácti zastupitelů dostal nějaký úkol, oblast, za kterou byl odpovědný. Sjezd rodáků s takto rozsáhlým programem přece jen neděláme každý den, tak jsme si práci rozdělili. Odměnou je nám radost a spokojenost občanů i těch, kteří se do obce, kde mají své kořeny, přijeli podívat,“ rekapituluje starostka Lenka Malá. Nejvzdálenější účastníci přijeli z Rakouska, další pod Kozákov dorazili z různých koutů Čech a Moravy. Už více než 250 lidí na pátečním divadelním představení v podání místních ochotníků dalo tušit, že připravený kulturní program nezájmem lidí trpět nebude.
Vydáno: 25. 06. 2014 | 1223 přečtení | Počet komentářů: 2

n201406241141_oso_48_014_szsPro uspokojivou odpověď na otázku v titulku musíme vysvětlit některé souvislosti a začít trochu zeširoka. Oč se jedná? V červnu 2012 skončil na Střední zdravotnické škole v Turnově úspěšně první projekt „Zvýšení kvality vzdělávání ICT žáků střední zdravotnické školy“. V jeho rámci vznikla moderně vybavená učebna výpočetní techniky. A právě ta se stala prvotním impulzem při sestavování nového projektu. Pracovníci školy v čele s její ředitelkou Mgr. Lenkou Novákovou začali již v průběhu prvního projektu přemýšlet nad tím, jakým způsobem novou učebnu co nejefektivněji využívat po jeho skončení. Současně s těmito úvahami se jevil jako logický požadavek, aby byly případné aktivity realizovány na poli blízkém odbornému zaměření školy, tedy v oblasti zdravotnictví.
Vydáno: 24. 06. 2014 | 1133 přečtení | Počet komentářů: 3

n201406191305_oso_46_014_cspolV neděli 25. května se zavřely dveře autobusu za polskou skupinou dětí a tím se skončil projekt s názvem „Voda jako společný most mezi námi“, který byl podpořen z fondu malých projektů přeshraniční spolupráce Euroregionu Nisa. Jednalo se o projekt mezi turnovskou ZŠ v ulici 28. října a partnerskou školou z polského Jaworu, který byl posledním v plánovacím období 2007 – 2013. Projekt začal v září 2013 na Máchově jezeře. Tradiční týdenní pobyt obou partnerů měl společného jmenovatele, kterým byla voda. Na účastníky čekaly aktivity v podobě výcviku jízdy na kánoích na Máchově jezeře, splutí Ploučnice, adrenalinová jízda na vodních lyžích na vodní nádrži ve Stráži pod Ralskem a spousta doprovodných aktivit například v podobě jízdy na koloběžkách. Mimochodem víte, že polsky se řekne koloběžka „hulajnoga“?
Vydáno: 19. 06. 2014 | 951 přečtení | Počet komentářů: 2

n201406170828_oso_44_014_roveVe středu 11. června byla na náměstí v Rovensku pod Troskami odstartována v současné době největší vodohospodářská stavba v regionu. Městečko pod Troskami se přibližně na rok a půl promění ve staveniště. Jedná se o největší investiční akci, která kdy v Rovensku pod Troskami byla. Po jejím dokončení bude mít město novou čistírnu odpadních vod, dvě čerpací stanice odpadních vod, přes sedm kilometrů nové gravitační splaškové kanalizace a necelý půlkilometr výtlačné splaškové kanalizace. Dojde na výstavbu 420 domovních kanalizačních přípojek a 350 vodovodních přípojek a na rekonstrukci nebo přeložky vodovodních řadů v délce téměř sedmi kilometrů. To vše za 137 mil. Kč bez DPH.
Vydáno: 17. 06. 2014 | 1086 přečtení | Počet komentářů: 2

n201406101803_vakci_114_014_hsObcí, kde sami občané příkladně pečují o drobné památky, je Hrubá Skála. Podle starosty Jana Houšky tady v posledních letech opravili buď svépomocí ze sbírky občanů a za pomoci obecního úřadu řadu drobných památek. „Jsem rád, že památky po předcích nejsou lidem lhostejné. Opravili jsme sochu svatého Jana před pivovarským domem, svatého Prokopa ve skalním městě, kříž v Želejově, zvoničku v Krčkovicích a další,“ rekapituluje starosta. V současné době se pracuje na opravě zvoničky v Bohuslavi. Na počátku května v této obci nově po rekonstrukci vysvětili sochu sv. Jana Nepomuckého. Pomník se nachází stranou hlavní cesty a lidmi byl již takřka zapomenut.
Vydáno: 10. 06. 2014 | 1019 přečtení | Počet komentářů: 3

n201406061416_oso_41_014_Omaha_BeachPřed sedmdesáti lety začala dosud největší obojživelná vojenská oprace zvaná Overlord. Odehrála se na pěti pustých plážích Basse Normandie (Dolní Normadie). Pravda, ty pláže nebyly úplně pusté, neboť byly důmyslně opevněny okupanty. Atlantický val je soustava opevnění na pobřeží Atlantického oceánu, kterou nacisté budovali poučeni chybami budovatelů podobných valů (Maginotovy linie, československé opevnění). I těchto pět pláží, které spojenci pojmenovali krycími názvy Utah, Omaha, Gold, Juno a Sword, bylo poseto dělostřeleckými bateriemi, bunkry, opevněnými pozorovatelnami a střílnami. Přes tyto pláže se během asi šesti dnů (6. až 12. června 1944) dostalo na francouzské území zhruba 320 tisíc vojáků, 100 tis. tun vojenské techniky.
Vydáno: 06. 06. 2014 | 1469 přečtení | Počet komentářů: 4

n201406052008_oso_40_014_prahaJak se to stalo? Rytíř Řádu krásného slova je titul, na který je v každém kraji nominováno vždy jedno dítě do patnácti let. Je to vyvrcholení dvouletého projektu vyhlášeného Klubem dětských knihoven ČR a Národní knihovnou ČR. Letošní téma znělo: Nejmoudřejší je číslo. Naši žáci se ihned pustili do práce. Psali pohádky, bajky, básně, příběhy a své práce také ilustrovali. Vznikla kniha „Ty jsi ale ČÍSLO…“ čítající téměř 200 stran. Byla převedena i do digitální podoby a žáky namluvena. Práce na celém projektu trvala stovky hodin.
Vydáno: 05. 06. 2014 | 1187 přečtení | Počet komentářů: 1

Počet zobrazených článků: 10 (z celkem 430 nalezených)

Copyright © Turnovskovakci.cz | info@turnovskovakci.cz | Design and system TopDesign | System engine by PhpRS
jordans for salejordans for salejordans for salejordans for salejordans for salejordans for salejordans for salejordans for salejordans for salesac longchamp pas chergucci outlet