Turnovskovakci.cz Aktuality | Zápisník | Kultura | Sport | Fotoreportáže | Videoreportáže | Společenská kronika | Obce, školy...
iTurnovsko.cz Katalog firem | Regionální inzerce | Seznam měst a obcí | Instituce, úřady, sdružení
Turnovskovakci.cz - melancholicky
 


n201306291641_oso_62_013_maresKonec školního roku v Turnově byl letos trochu jiný než v jiných letech. Když se loučí ředitel a neodchází do důchodu, je to vždy trochu výjimečné. Jak je všeobecně známo, rada města před několika týdny jmenovala vítězem výběrového řízení na ředitele základní školy v turnovské Skálově ulici Michala Loukotu, který nahradí Romana Mareše. Není smyslem těchto řádků polemizovat s tímto rozhodnutím, nebo přinášet nová fakta na jednu či druhou stranu v poměrně ještě stále rozjitřené kauze. Je to dnes daný stav. Pro Romana Mareše byl pátek 28. června posledním dnem ve škole plné žáků, nyní ho čeká ještě zhruba měsíc ve funkci, než školu předá a odejde. Do Jičína.
Vydáno: 29. 06. 2013 | 2155 přečtení | Počet komentářů: 0

n201306201119_oso_60_013_vhsOd letošního jara až do konce června příštího roku bude Malá Skála zažívat poměrně velký stavební ruch. Probíhá tu totiž výstavba vodovodu a kanalizace. Výkopy, těžká stavební technika, party dělníků, objížďky – to je realita dnešních dnů. A nebude to bohužel jiné ani v nadcházející turistické sezoně, kdy do obce zavítají tisíce turistů, z nichž někteří již nyní využívají stavebně dokončenou cyklotrasu podél Jizery z Turnova, resp. Rakous či Líšného. „Nedá se nic dělat, budeme to muset vydržet. Pomyslně touto akcí ale zabijeme tři mouchy jednou ranou. Budeme mít nový vodovod a kanalizaci a ještě k tomu opravené komunikace v obci. To je pro nás velmi důležité,“ shrnul starosta Malé Skály Michal Rezler. Jak dodal, samotná obec by si jen velmi těžko mohla stavbu v takovém rozsahu dovolit, proto oceňuje spolupráci v rámci Vodohospodářského sdružení Turnov.
Vydáno: 20. 06. 2013 | 1996 přečtení | Počet komentářů: 0

n201306200937_oso_59_013_alesova* Zahradní slavnost 2013 - Staročeská  pouť. Návrat k tradičním oslavám – to je motiv našich společných akcí. V zimě jsme všichni ze základní školy „Alešovky“ slavili masopust, nyní jsme se s rodiči a dalšími příbuznými vypravili na pouť. Ve čtvrtek 13. června probíhala v ZŠ v turnovské Alešově ulici zahradní slavnost, při níž jsme se stručně seznámili s duchovním základem poutí a následně jsme se proměnili v komedianty. Ve školním zábavním parku se postupně všechny děti vystřídaly s písničkami, hraním na všemožné hudební nástroje, cvičením, hraním v muzikálu a tancem.
Vydáno: 20. 06. 2013 | 1530 přečtení | Počet komentářů: 0

n201306192257_oso_58_013_gytuTak zní název projektu, který realizuje Vzdělávací centrum v Turnově od ledna 2012. Koncem roku 2012 jsme vás na těchto stránkách informovali o části věnované nadaným žákům, dnes bychom vám chtěli přiblížit práci se žáky se specifickými poruchami učení (dále jen SPU), práci s instrumentem „Uspořádání bodů“ a práci psychologa na školách v Turnově. Ve všech třech základních školách v Turnově probíhají tři programy pro žáky s SPU, a to rozvoj logického myšlení a matematických dovedností, podpora čtenářské gramotnosti a anglický jazyk pro žáky s SPU. Lektoři docházejí každý týden přímo na jednotlivé základní školy, kde pracují se skupinou žáků, která je doporučena výchovným poradcem konkrétní školy.
Vydáno: 19. 06. 2013 | 1321 přečtení | Počet komentářů: 0

n201306111052_oso_56_013_szsAni jsme se nenadáli a je tu konec školního roku. Střední zdravotnická škola v něm opět nezahálela. Kromě běžné výuky a pořádání tradičních akcí odváděli učitelé ve svém volnu ještě práci navíc. Jedná se o činnost v druhém samostatně vedeném projektu, který částečně navazuje na projekt první. Oč se konkrétně jedná? V červnu 2012 skončil úspěšně první projekt „Zvýšení kvality vzdělávání ICT žáků střední zdravotnické školy“, v jehož rámci vznikla nová moderně vybavená učebna výpočetní techniky. Právě ona se stala prvotním impulzem při sestavování nového projektu. Chtěli jsme totiž zvýšit efektivitu jejího využití na maximum. Současně jsme hledali pole působnosti blízké škole vzhledem k jejímu profesnímu zaměření a potřebné z hlediska praktického využití. Po krátkém hledání a tápání jsme zaměřili své úsilí do oblasti dalšího vzdělávání dospělých s tématikou výkaznictví.
Vydáno: 11. 06. 2013 | 2176 přečtení | Počet komentářů: 0

n201306050906_oso_53_013_zsV pondělí 27. května proběhl na Základní škole v Rovensku pod Troskami Den v ráji. Ráno k nám přijelo celkem 37 dětí z Libuně, Tatobit a Hrubé Skály. Čekalo je tu pohoštění a den plný zajímavých aktivit. Po seznamovacích hrách se děti zúčastnily některých vyučovacích hodin – zopakovaly si angličtinu formou hry na interaktivní tabuli a v hodině zeměpisu si formou videostopu ověřily, jak jsou na tom se znalostmi hradů a zámků. V učebně hudební výchovy pro ně bylo připraveno představení divadélka Rohlík a čarodějnická škola. Poté si zahrály na badatele v učebně přírodopisu.
Vydáno: 05. 06. 2013 | 2286 přečtení | Počet komentářů: 0

n201305220826_oso_46_013_zizkovaCo paměť organizátorů sahá, vždy školnímu jarmarku v základní škole v turnovské Žižkově ulici přálo počasí. Ať to bylo původně na venkovních terasách, kde jarmark před lety skromně začínal, nebo na školním dvoře, kde probíhají poslední ročníky za účasti stovek návštěvníků. Právě školní dvůr, který má své neopakovatelné kouzlo - a podobný nemá žádná jiná škola ve městě - může částečně i za nezaměnitelnou atmosféru zdejších školních jarmarků, na které chodí nejen rodiče dětí, ale i ostatní obyvatelé města. V sobotu 18. května ale bylo všechno jinak. Jarmark se kvůli rozmarům počasí musel přestěhovat dovnitř budovy školy.
Vydáno: 22. 05. 2013 | 1117 přečtení | Počet komentářů: 0

n201305201512_oso_42_013_wmsRada města schválila vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby waldorfské mateřské školy. Nový objekt mateřské školy má nahradit stávající nevyhovující objekt v Hruborohozecké ulici v Turnově Daliměřicích. Vznikne tak novostavba pro dvě třídy po 25 dětech a 7 zaměstnanců za více než 19 mil. Kč. To vše podle již hotové projektové dokumentace zpracované firmou BKN, spol. s r.o., Vysoké Mýto.  Dodavatel bude muset zajistit demolici stávajících objektů, postavit objekt nový, položit nové inženýrské sítě, vybudovat areálovou kanalizaci, komunikace a zpevněné plochy, provést terénní úpravy a oplocení.
Vydáno: 20. 05. 2013 | 1627 přečtení | Počet komentářů: 9

n201305201442_oso_41_013_fanJazyková škola FAN na konci dubna zorganizovala pracovní setkání s partnery projektu z Dánska, Finska a Španělska v rámci „Programu celoživotního učení dospělých Grundtvig“. Projekt „Stories of European Adults“ – SEA (Příběhy dospělých z Evropy) je zaměřen na zlepšení komunikačních dovedností v cizím jazyce prostřednictvím vyprávění příběhů. Setkání se zúčastnili učitelé i studenti všech partnerských škol. Zejména ocenili skvělou organizaci, vysokou úroveň odborného programu, krásy jarního Českého ráje, pohostinnost a českou kuchyni.
Vydáno: 20. 05. 2013 | 1630 přečtení | Počet komentářů: 0

n201305151853_oso_40_013_skalovaNa četné dotazy čtenářů jsme dnes požádali vedení města, aby bylo k výsledku konkurzu na ředitele ZŠ ve Skálově ulici podáno vysvětlení, které více ozřejmí rozhodnutí rady města o jmenování nového ředitele školy (ZDE). Stanovisko přinášíme v plném znění:
Rada města v pondělí 13. května projednávala jmenování ředitele ZŠ ve Skálově ulici téměř hodinu a půl a jednání to bylo velmi složité. Pro jmenování stávajícího ředitele Romana Mareše do funkce na další období hovořil výsledek konkurzního řízení - Mareše dali na první místo 4 ze 7 členů konkurzní komise, Loukotu 2. Roman Mareš pak po vyhodnocení výsledků v souladu s vyhláškou, kdy se jedno nejlepší a jedno nejhorší umístění nepočítá, získal v konkurzu o jeden bod více než Michal Loukota. Pro jmenování stávajícího ředitele hovořilo také hodnocení české školní inspekce (poslední inspekce na škole proběhla letos na jaře) a zprávy a reference odboru školství, kultury a sportu.
Vydáno: 15. 05. 2013 | 3274 přečtení | Počet komentářů: 9

Počet zobrazených článků: 10 (z celkem 430 nalezených)

Copyright © Turnovskovakci.cz | info@turnovskovakci.cz | Design and system TopDesign | System engine by PhpRS
jordans for salejordans for salejordans for salejordans for salejordans for salejordans for salejordans for salejordans for salejordans for salesac longchamp pas chergucci outlet